Informacje

Centrum kompetencji "Bezpieczeństwo Pożarowe i Chemiczne"  specjalizuje sie w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, w tym:

  • bezpieczeństwa pożarowego budynków i budowli
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych i zabezpieczeń przed wybuchem

oraz w zakresie bezpieczeństwa technologicznego i skutków awarii przemysłowych.

Ponadto Zespół ma wysokie kompetencji w zakresie sporządzania raportów o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych, dokumentów wymaganych dyrektywą SEVESO.

Koordynatorem Centrum jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.


st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617553
st. bryg. dr hab.inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617650
st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617698
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617585
bryg.dr inż. Mirosław Sobolewski
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617659
mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617546
dr inż. Piotr Tofiło
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617710
bryg.dr inż. Jarosław Zarzycki
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617627
st.kpt.dr inż. Bożena Kukfisz
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617604
dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
+48225617613