Wynalazki i nowe technologie

 1. Urządzenie do napełniania przestrzeni pianką chemoutwardzalną, zwłaszcza komór noszy kompaktowych

 2. Drabina zwijana

 3. Pas bojowy strażacki

 4. Strażackie szelki bezpieczeństwa

 5. Zbiornik wodny

 6. Nosze kompaktowe

 7. Indywidualny namiot przeciwogniowy

 8. Wieszak zamykany na okrycia

 9. Tymczasowe mobilne stanowisko do uzdatniania wody do spożycia

 10. Technologia wytwarzania pian dekontaminacyjnych

 11. Koncentrat pianotwórczy do wytwarzania pian biobójczych

 12. Mobilne urządzenie do dekontaminacji pianowej

 13. Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych

 14. Innowacyjny system stanowisk do badań ochron osobistych

 15. Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagajace projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo

 16. Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG

 17. Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

 18. Technologie zabezpieczeń przeciwwybuchowych miejsc składowania materiałów sypkich
 19. System mapowania 3D pogorzelisk